• yalcinalgan@matematikozelders.com

12.SINIF MATEMATİK ÖZEL DERS

12.SINIF MATEMATİK ÖZEL DERS

12.Sınıf Matematik Özel Ders Öğrencimize artık geçerliliği olan geleceğin mesleğini yaparken mutlu olabileceği bir hayatın kapılarını açmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşırken Üniversite yıllarında da kullanacağı haftalık çalışacağı ders çalışma planı ve alışkanlığının kazandırılmasını da hedeflemekteyiz.

12.sınıf olmak üniversiteye hazırlıkta son adım demektir. İstatistiklere baktığımızda Üniversite sınavında derece yapan öğrencilerin 12.sınıf öğrencileri olduğunu görmekteyiz.

12.Sınıf Matematik Özel Ders ile lise dönemi boyunca öğrenilmesi gereken bilgilerin öğrenilmesi sağlanır, ve göstereceği başarı grafiği üniversite kapısını bir adım daha aralayacaktır.

12.Sınıf Matematik Özel Dersimiz planlı, düzenli ve yeni müfredata göre hazırlanmış özel konu anlatım föyümüz üzerinden ÖSYM’nin sınav tekniklerine uygun yayınlarıyla daha verimli daha başarılı hedefine uygun olarak yapılmaktadır. Akılda kalıcı konu anlatımı, klasik sorular, önemli bulduğumuz yoruma dayalı mantıksal akıl yürütme soruları , deneme sınavlarından seçilmiş özel sorular, uzun metinli sorular, ÖSYM’nin konu ile ilgili sorduğu sorular öğrenci ile birlikte çözülür ve mutlak başarı hedeflenir.

Öğrencilerimiz hem 12.sınıf Matematik konularını öğrenirken hem de 9-10-11.sınıf Matematik Özel Ders konularını da öğrenmiş olacaklardır. Okulda gördüğümüz dersler ve özel dersin yardımıyla birlikte Lise derslerinde de başarı sağlamamanız için hiçbir neden yoktur.

12.Sınıf  Özel Matematik dersinin yararları ve sınavlarda gösterilecek başarıya etkisi büyüktür. Değişen sınav sistemleri, değişen müfredatlar,  kalabalık sınıflarda eğitim, dikkat dağıtıcı unsurlar, sınıfta toplu öğrenme, homojen olmayan sınıflarda öğrenme düzey farklılıkları özellikle matematikte özel ders almayı gerektirmektedir.

12.Sınıf Matematik Özel Ders takviyesinin yararları arasında en başta sınava bu kadar yakın olmak, sistemli ders çalışma, yeni soru ve çözüm tekniğini öğretmesi, formül ve pratik soru tekniğininin yanında kurgulayıcı ve düşündürücü soru tekniklerinin öğretilmesi kavratması yer almaktadır.

12.Sınıfta öğrencilerin en çok zorlandıkları ders Matematiktir. 12.Sınıf  Özel Matematik ders bu sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçlar. Çünkü artık sınav sisteminde matematik olmadan başarının da olamayacağı bir gerçektir.

12.Sınıf  Özel Matematik ders öğrenciyi disipline, sıkı çalışma alışkanlığı kazanmaya, arkadaşlarına ve zamanını alan alışkanlıklara hayır demeyi öğretir. Çalışan öğrencinin özel ders alması kendi seçimi olduğundan başarı isteğe göre biçimlenir. Sınavda olduğu kadar önündeki Üniversite hayatına ve hayatında kalıcı başarıyı da getirir.