Ankara Matematik Kampı, Sınav dönemleri uzun ancak bir o kadar kısa gelen ve zorlu dönemlerdir. Bu dönemleri daha verimli daha disiplinli bir çalışma ile geçirmek için soru çözüm kampları oldukça faydalıdır. Ankara Matematik Kampında öğrenciler ile bire bir yapılan çalışmalar sonucunda başarı oranı oldukça yüksektir. Hatta başarı garantili demek yanlış olmaz. 17 yıl dershane ve özel ders tecrübesi olan matematik başarı koçu belgeli hocamız Yalçın Algan ile öğrencilerin eksik olduğu konular üzerine yoğunlaşarak öncelikle bu konularda ve diğer tüm müfredat konularında soru çözümleri gerçekleştirilir. Bu soru çözümleri ile kamp sonunda öğrenciler hem sınav için teorik bilgileri tamamlamakta hem de hızlı soru çözümü, deneyim ve pratik olarak sınava hazır olmaktadır.

Ankara Matematik Kampı ders kamplarına göre farklılıklar göstermektedir. Öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri deneyim kazanmak için soru çözüm kamplarında uygulamaları ile sınava tam hazırlık süreci tamamlanmaktadır. Özellikle sınav tarihinin yaklaştığı dönemlerde gerçekleştirilen soru çözüm kampları başarı oranlarının artmasında doğrudan etkili bir sistemdir. Pedagojik formasyon eğitim belgeli eğitmenimiz eşliğinde öğrenciler sınava tam anlamı ile hazır hale getirilmektedir. Soru çözüm kamplarında öğrencilere teorik ve pratik çalışmaların yanı sıra sınav psikolojisi üzerine de destekler sağlanmaktadır. Sınava her anlamda hazır olması gereken öğrencilerin en büyük eksikleri güven ve psikolojik eksiklikler olmaktadır. Haliyle bu sebeplerden sınavlarda da başarısızlıklar ile sıkça karşılaşılmaktadır. Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için eğitmenlerimiz yardımı ile öğrenciler gerek psikoloji anlamında gerekse teorik anlam olmak üzere her açıdan sınava hazır hale gelirler. Ayrıca soru çözüm kamplarında gerçekleştirilen bire bir eğitimler sonucunda öğrencilere çalışmalar ile birlikte disiplinli, verimli ve düzenli ders alışkanlıkları kazandırmaktadır. Kamp sonucunda sınavlarda başarı oranları da oldukça yüksektir.

Ankara Matematik kampının sınav öncesi hazırlık dönemlerinde büyük önemi vardır. Özellikle sınav hazırlık dönemi başlangıcında ve sonlarında hayati değer taşıyan bu kamplar ile öğrenciler tam anlamıyla sınava hazır hale gelmektedir.

Ankara Matematik kampı öğrenciler ile birlikte çalışma programlarını öğrenci çalışma düzeni, çalışma şekli ve anlama kapasitesi çerçevesinde belirlenerek programdan ve öğrenciden maksimum verim alınması hedeflenmektedir. 17 yıl dershane ve özel ders tecrübesi olan ve matematik başarı koçu belgeli eğitmenimiz ile kişiye özel çalışma programları öğrencileri sınava hazır hale getirmektedir. Ve korkulu rüya olan Matematiği zevkle yapılan bir ders haline getirmektedir. Sınavlarda öğrencilerin başarısızlıklarının bir nedeni de sınava olan teorik hazırlıkların dışında psikolojik olarak hazır olmamalarıdır. Sınav psikolojisi ve stresini kaldıramayan öğrenciler her ne kadar hazır bir şekilde sınava girseler de başarısız olmaları sıkça görülen bir sonuçtur. Ancak Yaşam koçu belgeli eğitmenimiz öğrencileri teorik olarak sınava hazır hale getirmenin yanı sıra psikolojik anlamda da sınava hazır ve kendine olan güvenlerini sağlamalarında yardımcı olmaktadır.

Ankara Matematik kampı, Matematik konusunda tüm eksiklerin giderilmesinin yanı sıra sınav psikolojisi ve kendine güven konusunda da profesyonel öğrenci koçu belgeli eğitmenlerimiz gerekli desteği sağlayacaktır. Öğrencilerin sınavlarda başarısız olmalarının en büyük nedenleri arasında sınav psikolojisi ve kendine güven eksiklerinin olması sebep olmaktadır. Teorik ve pratik açıdan her ne kadar tam anlamıyla hazır olsa da psikolojik olarak sınav korkusu olan bir öğrencinin başarılı sonuç elde etmesi mümkün olmamaktadır. Eğitmenlerimizin vermiş olduğu psikolojik destekler ile öğrenciler teorik ve pratik açıdan hazır olmanın yanı sıra psikolojik açıdan da sınava hazır hale gelirler.

Sınava hazırlık dönemlerinde öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı derslerin başında Matematik gelmektedir. Doğal olarak bu sürecin sonucu sınava da kötü bir şekilde yansımaktadır. Matematik kampı ile öğrencilerin eksik ve zayıf oldukları noktalara ağırlık verilerek sınav öncesi maratonda verimli, disiplinli ve sonuç odaklı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Ankara Matematik kampının artılarından bir tanesi de çalışmaların klasik dershane, etüt merkezi gibi yerlere nazaran bire bir, öğrenci ile belirlenen zaman ve yerlerde gerçekleşmesidir. Bire bir eğitim ile kişiye özel anlatım olarak anlatılan derslerde yapılan araştırmalara göre anlaşılırlık ve akılda kalıcı olması daha fazladır. Başarı garantili çalışma programları ile öğrenciler aynı zamanda düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları da kazanmaktadır.

Ankara Matematik kampımız, Matematik başarı koçu belgeli hocalarımız ile gerçekleştirilen bire bir kamplar standart kurs ve etütlere göre daha anlaşılır ve akılda kalıcı olmaktadır.

Öğrenci profiline göre hazırlanan çalışma programları ve kişiye özel anlatımlar ile başarı garantili bir kamptır.

Soru Çözüm Matematik Kampı

Sınavlarda önemi büyük olan bir branş olan Matematiğin öğrenciler tarafından en çok sıkıntı yaşanan ders olduğu bir gerçektir. Soru Çözüm Matematik Kampında özel hocalar ile birlikte bire bir çalışma disipliniyle yüzde yüz verimli ve öğrencinin zayıf olduğu konu ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Soru Çözüm Matematik Kampı, Sınav hazırlık dönemlerinin en büyük hatası öğrencilerin verimli ve düzenli bir çalışma programına sadık kalmamalarıdır. Bu tip programları hazırlarken öğrencinin psikolojisi, çalışma disiplinleri gibi birçok farklı unsur göz önünde bulundurularak deneyimli ve 17 yıl dershane ve özel ders tecrübesi olan hocalarımız en uygun programı hazırlamaktadır.

Ankara Matematik Kampı, Öğrencilerin bu programlar dahilinde ister evinde ister Kızılay’da gerçekleştirilecek bire bir dersler ile sınavlarda Matematik artık korkulu rüya olmaktan çıkacaktır.

Ankara Matematik Kampı dahilinde gerçekleştirilecek olan teorik çalışmalar ile eksiklerin giderilmesinin yanı sıra pratik yaparak hız ve deneyim kazanmaya yönelik deneme sınavları gerçekleştirilecektir. Ayrıca kamp dahilinde öğrencilerin verimli çalışmalar sağlayabilmeleri için gerekli alışkanlıkların kazanılmasını da hocalarımız sağlayacaktır.

Ankara Matematik Kampı, Uzun ve zorlu maraton olan sınav dönemlerinde öğrencilerin sıkça ihtiyaç duydukları ders çalışma kampları oldukça yararlı kaynaklardır. Özellikle sınav tarihinin yaklaştığı dönemlerde büyük önem taşıyan bu kamplarda öğrenciler en zayıf olduğu konular başta olmak üzere hızlandırılmış eğitimler ile tempolu bir çalışmaya girmektedir. Standart dershane ve etüt merkezi çalışmalarına göre bire bir ve öğrencinin belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilen ders çalışma kampları daha verimli geçmektedir.

Yapılan araştırmalarda Ankara Matematik Kampının bire bir yapılması toplu yapılan ders yöntemlerine göre çok daha faydalı, yararlı, anlaşılır ve verimli geçtiği belirlenmiştir. Anlaşılır ve verimli olmasının yanı sıra akılda kalıcı da olan bu sistem başarı garantilidir. Özellikle profesyonel öğrenci koçu belgeli eğitmenimiz dahilinde hazırlanan çalışma programına disiplinli bir şekilde uyulması durumunda sınavda başarısız sonuç alınması oldukça düşük bir ihtimaldir.

Ankara Matematik Kampında eğitmeniniz in 17 yıl dershane ve özel ders tecrübesi ile öğrenci profili analiz edilerek ders çalışma şekli, dersi anlama süreleri, verimli geçirdiği zamanlar gibi unsurlar dahilinde özel program hazırlanmakta ve sınav hazırlık dönemini bu program dahilinde geçirilmektedir. Öğrencilere bu program ile teorik bilgilerde eksiklerinin giderilmesinin yanında disiplinli ve verimli ders çalışma alışkanlığı da kazandırılmaktadır. Sınavlarda atlanan en büyük konuda psikolojidir. Ailelere bu konuda büyük görevler düşmektedir. Eğitmenimizin verdiği desteğin yanı sıra ailelerin öğrencilere sınava hazırlıkta güven kazanmaları için motivasyon ve destek vermeleri kendilerine olan güvenleri oldukça arttırmaktadır. Ayrıca sınav psikolojisi konusunda deneyimli eğitmenimizin öğrencilere verdiği eğitimler sonucunda tam anlamıyla sınava hazırlıklar tamamlanmaktadır. Ankara Matematik Kampı bire bir özel olarak ister evinizde ister Kızılayda gerçekleştirilmek ile birlikte öğrenci için en verimli ve en uygun saatler dahilinde yapılır.

Ankara Matematik Kampı, Sınava hazırlıklarda sıkça yapılan ve verimlilik açısından oldukça başarılı olan özel ders kampları öğrencilere ders eksiklerinde büyük yarar sağlamaktadır. Ankara Matematik Kampında zorlu sınav öncesi maraton boyunca eksik olan konular başta olmak üzere hızlandırılmış çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Güvenilir yöntemlerden biri olan Ankara Matematik Kampında klasik dershane ve etüt merkezi çalışmalarına nazaran bire bir ve belirlenen saatlerde kamp çalışmaları gerçekleştirilir. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda bire bir yapılan eğitimlerde akılda kalıcılık ve anlaşılırlık daha yüksektir.

Ankara Matematik Kampında bire bir özel olarak eğitmenimiz Yalçın Algan ile 17 yıl dershane ve özel ders tecrübesi ışığında başarı garantili bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda öğrenciler sınav korkularından kurtularak başarılı sonuçlar alarak bir sonraki eğitim hayatlarına yelken açmaktadırlar. Matematik başarı koçu belgeli ve pedagojik formasyon eğitim belgeli eğitmenimiz ile gerçekleştirilecek olan özel ders kampında öncelikle hazırlık süreci ders programı öğrenciye özel olarak öğrencinin çalışma disiplini, verimliliği ve uygun olduğu saatler baz alınarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan çalışma programı dahilinde gerçekleştirilen Ankara Matematik Konu Kampı sonucunda düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlığı da kazanan öğrenciler sınavda büyük oranlarda başarılar yakalamaktadır. İster evinizde ister kızılayda gerçekleştirilen Ankara Matematik Kampı dahilinde öğrencilerin teorik ve pratik hazırlıklarının yanı sıra psikolojik açıdan da hazırlıklar yapılmaktadır. En büyük sorunlardan biri olan sınav psikoloji öğrencilerin başarısız olmasında oldukça önemli bir unsurdur. Öğrencilerin kendilerine olan güven eksiklikleri, sınav korkusu, yapamama korkusu, aile baskısı gibi konular yüzünden öğrenciler bildikleri halde sınavda büyük başarısızlıklar yaşamaktadır. Bu gibi sorunların çözümünde hocalarımız verdikleri destekler ile öncelikle öğrencilerin kendine olan güvenlerini kazanmalarını ve sınav psikolojisini yenmelerini sağlayarak sınavdan başarılı sonuçlar ile dönmelerine yardım etmektedir.

Yorum yapın