Geometri dersi, görsel hafızanın kullanılarak şekillerin benzeştirilmesi, şekiller arasında bağlantı kurulmasıdır. Konularına karşı soru çözme alışkanlığı kazandıkça , soruları daha rahat çözecek ve çözdükçe zevk alacaksınız. Geometri sorularını çözebilmek için, konuya önce kavratıcı basitten zora doğru sorular ile başlamalısın. Öncelikle kuralları yazarak çalışınız. Farklı kaynakları mutlaka inceleyiniz. Çözemediğiniz sorulara mutlaka tekrar bakınız.

Geometri dersine çalışmak için önce konuları bağımsız olarak hücre metotlu olarak öğrenmek gerekir. Bu konuda Yalçın Algan tarafından hazırlanan özgün sorular size konuyu öğretecek ve ön öğrenmeler gerçekleştiğinde ikinci kısım olan konuları bir biriyle ilişkilendirilip çözme becerisi kazandıracaktır. Geometri konularını sırasıyla inceleyip, özelliklerini yazarak tekrar ederseniz öğrenmeniz kolaylaşır.

Geometri dersi bu konuda size yol kat etmediğinizi düşünmenizi sağlayabilir. Çünkü öğrenilen ilk konular size soru yakalama garantisi vermez. Ben bu konuda size ÖZEL DERS konusunda yardımcı olacağım. Ösym sınavları incelenerek hazırladığımız Geometri ders notlarımız üzerinden özel dersimizi anlatıyoruz.

Konuyu özetleyen Geometri Kavram Haritalarımız sayesinde kurallar hep aklımızda ve bize sadece ilgili kuralları soru ile benzeştirmek gerekir. Bu konuda Türkiye geneli Matematik öğretmenleri ile bilgi alışverişi yaparak yeni müfredat, yeni nesil sorular, kurgulayıcı soruları inelemekteyiz.

Öğrencimiz ile sınava kadar olan süreçte Geometri konularının bir listesini yapıyor, konuları haftalara bölüyoruz. Konu tablomuza göre haftalık düzenli bir şekilde özel derslerimizi anlatıyoruz. 18 yıldır edindiğimiz Dershane ve özel ders tecrübesi ile derslerimiz daha akıcı ve daha anlaşılır bir hal almaktadır. Yıllardır yüzlerce öğrenciye özel ders verdiğimiz için öğrenci profilleri hakkında yeterince bilgiye sahibiz. Öğrencilerimiz yapamadığı soruları bize WhatsApp yardımıyla göndermekte ve sorularına hemen çözüm bulmaktadır. Sınavlara çalıştırdığımız öğrencilerimizin sonuçlarını gördükçe daha da gurulanıyor doğru yolda olduğumuzun olgunluğunu yaşamaktayız. Öğrencilerimize özel derslerimizde daha fazla zaman ayırıyoruz. Velilerden gelen olumlu destek ise bizi hep daha fazlasını vermeye teşvik etmektedir.

Geometri Dersinin İçeriği, Geometri iki ve üç boyutlu uzayda yüzeyler arasındaki hacim, alan, uzunluk ve açı ilişkilerini inceleyen bir derstir. Özellikle mühendislik alanında olmak üzere her türlü sayısal bilimin temelinde geometri vardır. Tamamen mantık yürütmeye, zeka gücünü arttırmaya ve pratik düşünme yeteneğini kazandırmaya yönelik bir derstir. Ayrıca şekillerle düşünmeyi ve işlem yapabilmeyi, üç boyutlu bir düşünce yapısı kazandırmayı, geometrik kavramların anlamlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini keşfettirmeyi amaçlar.

Geometri Sorularının Özellikleri, Geometri dersi şekil ağırlıklı, görmeye dayalı sorulardan oluşur, salt bilgi soruları yoktur. Tartışmasız kesin sonuçları vardır. Sorular çözülürken verilerin yanında büyük ölçüde yorum gücü ve mantık kullanılır. Geometride şekilli sorular ağırlıklı olduğundan verilere bakılmalı veriler şekle taşınmalı ve nasıl kullanılır diye düşünerek çözüme ulaşılmalıdır. Sorudaki hiçbir bilgi gereksiz değildir. Çözüme ulaşmak için bütün verilerin kullanılması gerekir.

Ayrıca öğrenci, sorunun çözümü için verilen şekil üzerinde ilave çizimler yapıp yardımcı doğrulardan yararlanmalıdır. Geometri soruları öğrencilerin şekiller arasında ilişki kurabilme yeteneğine bağlı olarak çözülen sorulardır. Soru ile karşılaşıldığında şekiller arasındaki ilişki ilk bakışta görülemeyebilir. Sorular üzerinde sonuca ulaşılamadığı zaman, sonradan o sorulara dönerek farklı bir bakış açısı yakalanmaya çalışılmalıdır.

Geometri testi nasıl çözülmelidir?

Geometri sorularını çözebilmek için her şeyden önce matematiğin köklü sayılar, rasyonel sayılar, 1. dereceden ve iki bilinmeyenli denklem çözümleri konularının çok iyi öğrenilmiş olması gerekmektedir,

Görülen her konu diğer konuların soruları içinde de karşınıza çıkar, dolayısıyla konulara çok iyi hakim olmak gerekir,

Geometri bir formüller zincirinden çok, kuralları bilinen bir oyunun oynanması gibidir. Kuralları iyi bilen ve uygulayan her zaman kazanır. Sadece kurallar öğrenilerek istenilen netlere asla ulaşılamaz. Kurallar kadar bu kuralların nasıl uygulanabileceği de önemlidir.

Her soruda kurallar ortaya çıkmayabilir, şekil üzerinde mevcut ipuçlarını değerlendirerek kuralları siz ortaya çıkartmalı ve uygulamalısınız,

Şekil geometri için her şeydir. Soruları çözebilmek için her şeyden önce iyi okumalı ve verilenleri eksiksiz olarak şeklin üzerine taşıya bilmelisiniz,

Eksik alınmış veya düzgün yerleştirilmemiş bir bilgi sorunun çözümünü olumsuz etkilemektedir.

Fazla bilgi ile şekli doldur mamalıyız.

Şekil üzerine az, anlaşılır ve yeterli bilgi bulunmalıdır.

Geometri Sorularını Kolayca Çözün !

Geometri konularını; doğrular, üçgenler, dörtgenler, çemberler uzay geometri ve analitik olmak üzere altı ana başlık olarak düşünebiliriz. Geometri sorularını açı, uzunluk, alan ve çoğunlukla hacim bulma konuları içerir.

Bir üçgen sorusu; üçgenin tüm konularını içerebilir. Üçgen konusuyla ilgili tüm soruları çözebilmek için, konun tamamı ve formülleri bilinmelidir. Üçgen konusu okullarda bir yıl boyunca okutulmaktadır. Üçgen sorularını çözebilen bir kişi, az bir çalışmayla diğer konuların sorularını da çözebilir.

Geometri sorularını çözmeye yeni başlayacak kişiler. Öncelikle çözümlü soruları inceleyip çözmelidir. Bu şekilde bir konudan yeterince örnek soru çözüldükten sonra, çözümsüz sorularda çözülebilir.

Geometri soruları çoğunlukla şekilli sorular olduğundan, soruların çözümü de şekil üzerindedir. Şekil üzerinde geometri sorusunu çözebilmek için, soruda verilen tüm bilgiler şekle kayıt edilmelidir. Gerekli bilgiler şekilden alınarak sorular çözülebilinir. Geometri soru çözümlerinde farklı yollardan sorular çözülebilir. Bu yolları kolay görmenin en önemli şartı konuyla ilgili yeterince örnek soru çözmektir.

1) Soruyu içeren konu ve formüller bilinmelidir.

2) Önceden yeterince örnek soru çözülmelidir.

3) Sorunun çözümü için verilen tüm bilgiler şekle yerleştirilmelidir.

4) Açı sorularında ikizkenar üçgen varsa, tepe açısı tespit edilip, taban açılarının aynı olduğu şekle yazılmalıdır.

5) Bir şekilde 30o, 45o, 60o, 150o, 145o, 120o varsa uygun bir köşeden dik indirilerek sorular çözülebilir.

6) İkizkenar üçgen, eşkenar üçgen, ikizkenar yamuk sorularında tepe açılarından dik indirilerek sorular kolay çözülebilir.

7) İki kenarı paralel olan bir dörtgen sorusunda bir köşeden paralel olamayan kenara paralel çizilerek soru kolayca çözülebilir.

Yeni öğrenilen her konu mutlaka akşam tekrar edilmeli, hafta içi ve hafta sonunda birer tekrar yapılırsa konu uzun zaman hafızamızda saklı kalır.

9) Başarmak istediğiniz bir konuda samimi iseniz, onu mutlaka başarırısınız.

GEOMETRİ KONULARI
Temel Kavramlar
Doğruda Açı
Üçgende Açı
Açı Kenar Bağıntıları
Özel Üçgenler
Dik Üçgen
Eşkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Açıortay
Kenarortay
Çokgenler
Dörtgenler
Çember-Daire
Katı Cisimler
Prizmalar
Piramitler
Doğrunun Analitiği
Noktanın Analitiği
Simetri-Döndürme
Uzay Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi
Vektörler
Koniklerin Analitik incelenmesi
Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri

Belgeli Yaşam Koçu
Belgeli Profesyonel Öğrenci Koçu
Matematik Öğretmeni
Yalçın ALGAN
Özel ders iletişim : 0532 664 85 61
ANKARA

Yorum yapın