Sessiz Kütüphane

Sessiz Kütüphane

6 Nisan 2020 tarihinde oluşturuldu.
Sessiz Kütüphane

Sessiz kütüphane öğrencilerin özel öğretmenlerin kontrolünde düzenli ve disiplinli olarak, uygun ortamlarda verimli ders çalışmalarını sağlayan yerlerdir. Ders çalışma kütüphanelerinde öğrenciler belirli ders çalışma saatlerinde ve en uygun ortamda derslerine yoğun ve verimli bir şekilde çalışabilirler. Sessiz kütüphanenin amacı ise öğrencilerin birbirlerini motive ederek ders çalışmalarını ve anlamadıkları konularda başlarında bulunan hocadan destek almalarını sağlamaktır.

Sessiz kütüphane konsantrasyon bozulmadan zamanı verimli şekilde kullanılır. kütüphanelerin gerekliliği, öğrencilerin ev ortamında verimli ders çalışmamasından ortaya çıkmıştır. Ev ortamında veya başka bir yerde ders çalışan öğrencilerin, dikkatlerini dağıtıcı bir çok unsur bulunur. Öğrenci tek başına bırakıldığında ise, ders çalışma performansı kısa sürede düşebilir. Fakat öğrenci koçluğu sistemiyle yapılan ders çalışma kamplarında, çalışma süresi boyunca öğrenci devamlı konu çalışması konusunda motive edilir. Diğer arkadaşları ile etkileşim halinde olan öğrenciler ayrıca birbirlerini de motive ederler.

Ankara Sessiz Kütüphane

Ankara Sessiz kütüphanenin bu yararları yanında bir çok çalışma kaynağına da kolayca erişim sağlanabilir. Ev çalışma ortamında kısıtlı kaynaklar ile yapılan çalışmalar, ders çalışma kamplarında oldukça çeşitli kaynak kitaplar ile yapılır. Ayrıca hazırlanan önemli sınavlara yakın zamanlarda girilen ders çalışma kamplarında, yoğun bir çalışma programı uygulanarak, konuların hızlıca bitirilmesi sağlanır. Sınavlara verimli bir hazırlık süreci olan ders çalışma kampları, ayrıca bol soru çözmek içinde oldukça faydalı ortamlardır. Bol soru çözme imkanına kavuşan öğrencilerin, böylelikle ders konularını daha iyi pekiştirilmesi de sağlanır. Diğer Eğitim Faaliyetlerini Tamamlayıcı Bir Eğitim Sistemidir. Öğrenciler için uygun saatlerde planlanan kamplar, ayrıca dershane ve okul saatlerine çakışmamakta olup, çalışma saatleri ona göre ayarlanmaktadır.

Ankara Ders çalışma salonu

Ankara Sessiz kütüphane okulda ve dershanede öğrenilen bilgilerin, bu tür çalışma ortamlarında tekrarlanarak, akılda kalıcı olması sağlanır. Bu tarz bir eğitimin, diğer özel ders, dershane ve okulda verilen eğitim şekline alternatif bir eğitim tarzı olarak düşünülmemelidir. Ders çalışma kampı eğitimi, bu tür eğitim faaliyetlerini tamamlayıcı özelliklere sahip bir eğitimdir. Çocuklarınız, tek başına ders çalışmakta konsantrasyon sorunu yaşıyorsa, çalışma zamanını iyi kullanamıyorsa veya çalışma için ihtiyaç olan sessiz ortamı bulamıyorsa, 17 yıllık dershane ve özel ders tecrübesine sahip, koçluk sistemi konusunda tüm sertifikaları elinde bulunduran Yalçın Algan önderliğindeki Ders çalışma kamplarına başvurabilirsiniz.

Ders Çalışma Salonları Ve Kütüphaneleri

Genel itibariyle Sessiz kütüphane öğrencilerin ve sınavlara hazırlanan diğer bireylerin, özel öğretmenlerin gözetimi altında, düzenli bir şekilde ve disiplini elden bırakmayarak uygun ortamların verimli ders çalışma alanlarına dönüştürüldüğü yerler olarak bilinmektedir.

Ders Çalışma Salonu

Ders çalışma kütüphanesi olarak bilinen, öğrenciler ve sınavlara hazırlanan diğer bireyler, belirlenmiş ders çalışma saatlerinde ve kendilerine en uygun olan ortamlarda derslerine yoğun bir tempo ile ve verimli bir şekilde çalışabilme imkanına kavuşmaktadırlar.

Sessiz kütüphane uygulamalarının amacı sınavlara çalışan öğrencilerin birbirleri arasında mükemmel bir atmosfer oluşturarak ve birbirlerini motive etmek suretiyle, ders çalışma faaliyetlerini ve anlamadıkları konuları ya da soruları başlarında duran,  kendilerini gözetleyen hocalardan destek almalarını sağlamaktır.

Ders çalışma salonu uygulamaları sayesinde öğrencilerin konsantrasyonlarının bozulmadan ders çalışabilmeleri ve pozitif verim elde etmeleri sağlanmaktadır.

Ders çalışma Salonu İhtiyacı Nasıl Ortaya Çıkmaktadır?

Öğrencilerin ev ortamlarında ders çalışabilmeleri için gereksinim duyulan ortamın olmaması ya da var olan ortamın uygun olmaması gibi durumlar öğrenciler için Ders çalışma salonu ve çalışabilmeleri amacı ile uygun kütüphane ortamlarının oluşturulması sağlanmaktadır. Çünkü ders çalışma ortamı olmayan bir öğrencinin dikkati dağılır, aklı  sağa sola kayar ve kendisini sadece kandırır. Bu nedenle bir öğrencinin ders çalışması için uygun olan ortamın oluşturulması için özellikle gürültü olmayan bir ortama ihtiyaç duyulmaktadır. Bir de kendisini daha rahat hissedebilmesi amacı ile masa sandalye gibi materyallerin olması gerekir.

Aynı kütüphanede ya da aynı salonda birden fazla öğrenci sessiz bir şekilde ders çalışabilecekleri için bu, kendilerini ders çalışmaya ya da daha fazla soru çözmeye teşvik eden en önemli faktörlerin başında gelmektedir.

Ders çalışma kütüphanesi Öğrencilere Hangi Faydaları Sağlamaktadır?

Bir öğrencinin ders çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu bütün kaynaklara erişmesi bazen mümkün olmayabilir. Bu nedenle kütüphanelerde öğrencilerin faydalanabileceği, ders çalışabileceği ya da soru çözebileceği ya da hangi sınavlara hazırlanıyorlarsa o sınavlara yönelik bütün kaynakları rahatça kütüphane ya da salon ortamlarında bulmaları çok daha avantajlı, çok daha kolay hale gelmektedir.

Ayrıca sınavlara yakın zamanlarda öğrencilerin toplu halde girmiş oldukları ders çalışma kampları da genel itibari ile bütün dönem boyunca çalışılan derslerin, konuların kısa özet şeklinde genel tekrarlarının yapılması ya da genel tekrar testlerinin çözülmesi gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu durum, öğrencilerin sınavlarda daha fazla başarı elde etmelerini sağlayacaktır.

Sessiz kütüphane genel itibari ile okullarda veya etüt merkezlerinde öğrenilmiş derslerin konuların ya da sınavlara hazırlık amacı ile dönem boyunca bütün öğretilmiş derslerin, konuların aslında daha akılcı bir şekilde, daha pratik bir şekilde ve daha kalıcı bir şekilde öğrendikleri ve tekrarını yaptıkları ortamlar olarak bilinmektedir.

Ders çalışma kütüphanesi tarzında öğrenilen ve öğretilen eğitim tarzının diğer özel dersler veya dershanede veyahut okullarda verilen eğitim şartlarına alternatif bir eğitim biçimi olarak ortaya çıkması olarak da bilinmektedir.

Öğrencileri Derslere Motive Etmedeki Avantajı Nedir?

Bazı durumlarda bir öğrenci için kendi evinde ders çalışma ortamı olduğu halde aslında bir türlü derslere konsantre olamamaktadırlar. Ve kitabı açtığı zaman saatlerce kitaba bakar, kitap da kendisine bakar işte böyle bir durum ile karşılaşan öğrenci, aslında kendisini sınav ortamına alıştırmak ve hazırlamak istiyorsa Ders çalışma kütüphanesi gibi uygulamalardan faydalanmalıdır.

Bir öğrencinin düşünmesi gereken en önemli unsur, evinde ya da ders ortamında her ne kadar yalnız başına ders çalışmaya ya da soru çözmeye ya da deneme sınavlarına girmeye alışmış ise de gireceği gerçek sınavda tek başına bu sınava girmeyecektir. Çünkü Etrafında bir sürü öğrenci olacaktır. İşte bu şekilde kendisini Ders çalışma salonu gibi ortamlarda sınavlara hazırlanması kendisine çok daha avantaj sağlayacaktır.

Ankara sessiz kütüphane sisteminde öğrenciler yapamadığı soruları Whatsapp Matematik Soru Çözüm Grubumuza göndererek sorularına çözüm bulabilmekyedirler. Grubumuza katılmak için TIKLAYINIZ

Sessiz Kütüphane 1