• yalcinalgan@matematikozelders.com

ÜSTÜN ZEKALILAR MATEMATİK ÖZEL DERS

ÜSTÜN ZEKALILAR MATEMATİK ÖZEL DERS

Üyep Matematik Özel Ders, Matematik Özel Ders ekibi olarak biz Matematik Öğretmenleri Üstün yetenekli öğrencilerimiz için Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) sınavını takip ve bu sisteme öğrenci kazandırmak hedefindeyiz.

Üyep Matematik Özel Ders, ÜYEP, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin örgün eğitimlerine devam benzer olarak yürütülen, yükseköğrenim tabanlı bir Eğitim modelidir.

ÜYEP modeli; tanılama, müfredat, öğretim, değerlendirme, program ve öğretmen eğitimi üzerine altı bileşenden oluşur.
Üyep Matematik Özel Ders, Bizim Üstün yetenekli çocuklar matematik için özel ders olarak hedefimiz arasında ÜYEP tanılama sistemi ile matematik alanında üstün yetenekli olarak tanılanan ilköğretim öğrencilerini bu sisteme dahil etmek ve bu sistemin araştırma listesine almaktır.

ÜYEP araştırmanın verileri ÜYEP Değerlendirmeleri Öğrenci Formu (ÜDÖF) kullanılarak toplanır.

ÜYEP araştırmada, istatistiksel karşılaştırmalar tek örneklem t-testi kullanılarak yapılmış, ölçüt olarak da “3” değeri (çok iyi) almıştır. Bu araştırmada elde ettikleri bulgular, öğrencilerin ÜYEP’in özelliklerini genel olarak “çok iyi” düzeyde değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır. İşte bu araştırmada elde edilen sonuçlara dayanarak söyleyebiliriz ki ÜYEP’in sosyal geçerliği oldukça yüksektir.