• yalcinalgan@matematikozelders.com

ÜYEP MATEMATİK ÖZEL DERS

ÜYEP MATEMATİK ÖZEL DERS

ÜYEP Üstün Zekâlılar Seçme Sınavı, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencileri belirlemek için yapılmaktadır.
Sınav başvurusu E- okul üzerinden yapılmaktadır.

Sınav soruları, testin “zor soruları üstün zekâlı çocuklar cevaplayabilir” mantığıyla hazırlanmış, çoktan seçmeli sorulardan oluşan başarı testi olmaktadır. Sınavın seçme, dolayısıyla da eleme amaçlı olduğu, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin seçimine yönelik özellikle hazırlanmış bir test degildir.

Psikolojik bir ölçüm aracı degildir. Bu sınavla çocukların zekâ düzeyleri belirlenmeyip, çocuğun zekası ile ilgili bir sonuç çıkarılmaması gerekmektedir. Bunun yanında soruların sınıf seviyesinin üstünde bir zorlukta hazırlanmıştır.

Sınavı kazanıp kazanmama BİLSEM’in kontenjanına bağlıdır.

Bu sorular üstün zekâlı ve yetenekli bireylere ulaşma adına üzerinde gerçekten çalışılması gerekir.

M.E.B. üstün zekâlıların ve yeteneklilerin tanılanması adına Türkiye çapında merkezi bir sınav yapmaktadır.

“Sınav” uygulaması şeklinde de olsa bu süreç tanılama sürecinin birinci basamağı olarak değerlendirilmelidir.

Seçme sınavını başaran öğrenciler için şimdi tanılama sürecinin ikinci aşaması olan “bireysel inceleme” yapılarak genel yetenek alanından başvurmuş öğrenciler zekâ testi uygulamasına ve resim ve müzik yetenek alanından başvurmuş öğrenciler ise yetenek sınavına tabi tutulmaktadır. Bu zorlu süreçte çocukların bir kısmı elenecek bir kısmı tanılanmış olmaktadır.

Yetenek sınavından başvuran öğrencilerin eğitim planlaması alanlarına göre, genel yetenek alanından sınava giren öğrencilerin eğitim planlaması yetenek alanlarına göre ve bireysel farklılıkları da göz önüne alınarak ayrı ayrı yapılmaktadır. Öğrencileri yetenek özelliklerine göre gruplandırmak ve grup içinde bireysel özelliklerin de gözetileceği bir planlama yapılması planlanır.

Unutulmamalı ve atlanmamalıdır. Her çocuk özeldir ve mutlaka geliştirilmeyi bekleyen yeteneği/yetenekleri mevcuttur. Her öğrenci ilgi ve yeteneği doğrultusunda destek eğitim alma hakkına sahiptir. Kimisi desteklenmeye, kimisinin ise daha fazla desteklenmeye ihtiyacı olabilir. Bu öğrencilere aynı ortamda, ayrı ayrı bireysel destek eğitimleri verilmesi gerekmektedir. Öğrenciler kendi sosyal ortamlarından ayrılmadan, kendi okullarında ama etiketlenmeden ve ayrıştırmadan yetenekleri doğrultusunda desteklenmelidirler.