Yeni Nesil Sorular

Yeni Nesil Sorular

5 Nisan 2020 tarihinde oluşturuldu.
Yeni Nesil Sorular

Matematik dersinde başarılı olmak isteyen birçok öğrenci artık kurgulayıcı eğitimin bir parçası olan yeni nesil soruların mantığını da öğrenmelidir. Okuldaki eğitimlerinin dışında matematik özel ders alarak matematik dersinde daha başarılı olmayı hedefliyorlar. Okuldaki eğitimlerin yoğun ve müfredatların hızlandırılmış olmasından dolayı matematik konusunda birçok öğrenci bu hıza yetişemediği Matematik soru çözüm ile matematik testleri ve videolarımız ile özel ders alarak bu açıklarını kapatmak istiyorlar.

ÖSYM ve Meb’in Sınav sorularını incelediğimizde yeni nesil sorular kurgulayıcı, belirleyici, düşündüren, yorumlama, tanımlama, öncül sorulardan oluşan, dikkat gerektiren, muhakeme gücünü ölçen, mantıksal akıl yürütme yeteneği gerektiren, sorgulayan, analitik düşünme gerektiren, işlem hatalarını ortaya çıkartan, işlem yeteneğini ölçen, tablo grafik ve sayısal mantık dersleri ile iç içe konu kavratımı yapan, geometrik zeka, görsel hafıza eğitimi, şekiller kullanarak görsel hafızanızı ölçmeye çalışan, okuduğunu anlama, tablo yorumlama, sayısal Mantık kurabilme, grafik bilgisi ölçme, formül çıkartma, geometrik düşünebilme, matematik diline çevirebilme, küçük örnek kurabilme, şekillerin geometrik yapısını anlayabilmesini sağlayan, sadeleştirme yapabilen, el pratiğini hızlandıran ve şıkları profesyonelce hazırlanmış sorular olduğunu görmekteyiz. Biz bunları dikkate alarak Ankara matematik özel ders notlarımızı hazırlamaktayız.

Whatsapp matematik soru çözüm grubumuzda yeni nesil sorular nasıl çözülür sorusuna cevap bulacak siz de sorularınızı gönderebileceksiniz.

Online testlerimiz, videolarımız ve matematik özel ders tecrübemiz öğrencilerin matematik soru çözüm ile okullardaki hızlandırılmış eğitimlerin aksine eksik kaldıkları konularda ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlıyor.

Yeni Nesil Sorular nasıl Çözülür

Özel derslerin ana mantığı öncelikle öğrencilerin eksik kaldıkları ve tam olarak kavrayamadıkları konuların tespit edilerek bu konular hakkındaki eksikliklerin tamamlanmasıdır. Dolayısı ile bu durum öğrencilerin okullarındaki başarısını artırması bakımından da oldukça büyük önem arz ediyor. Matematik tüm eğitim seviyelerinde en önemli derslerin başında geliyor. Matematik konusunda başarılı öğrenciler akademik dönemlerinde de daha kaliteli bölümlerde eğitim alma hakkını elde ediyorlar. Ancak matematik sözel derslerde olduğu gibi bir ezber dersi değil tamamı ile formüllere dayanan ve bol egzersiz yapılarak başarı sağlanan bir derstir. Bu nedenle başarı konusunda birçok öğrencinin zorlandığı bir ders olarak biliniyor.

Özel ders veren öğretmenlerin matematik konusundaki yöntemleri de öğrencilerin matematik konusundaki eksikliklerini tamamlamaları için oldukça önemlidir. Matematik özel ders ile öğrencilerin elde etmiş oldukları kazanımlar öğrencilerin tüm eğitim hayatı boyunca öğrencilere büyük bir avantaj sağlıyor.

Matematik formülleri zamana göre değişen formüller olmamasından dolayı öğrenciler matematik ile ilgili öğrendikleri ve pekiştirdikleri konuları tüm eğitim ve öğretim hayatı boyunca başarılı bir şekilde uygulayabiliyorlar.

Matematik özel ders kütüphanesi uygulamalarında öncelikle öğrencilerin matematik seviyeleri ölçülüyor. Seviye ölçümünün yapılmasının nedeni öğrencilerin eksikliklerinin tamamlanması açısından oldukça önemlidir. Eksikliklerin tespit edilmesi ile birlikte öğrencilerin seviyelerine göre özel ders yöntemleri uygulanıyor.

Sayısal mantık Soruları Nasıl Çözülür

Basitten karışık formüllere doğru giden bir çalışma prensibi söz konusu. Öğrencilere öncelikle bir konu ile ilgili temel bilgi ve formüller verilerek bu bilgi ve formüllerin öğrenilmesini sağladıktan sonra bu konu ile ilgili farklı konularda soru çözümü ile konunun pekiştirilmesi sağlanıyor. Matematik dersinde başarılı olabilmek için uygulanması gereken yöntemlerden bir tanesi de bol soru çözmektir. Bu nedenle öğrenilen her konunun ardından ilgili konular ile ilgili kapsamlı soru çözümü işlemleri yapılıyor.

Kaliteli bir matematik zemini olan öğrenciler tüm eğitim ve öğretim aşamalarında başarılı oluyorlar. Aynı zamanda kariyer planlamalarını elde etmiş oldukları bu başarı puanlarına göre belirliyorlar. İlkokul sıralarında başlanan emekler üniversite çağına gelindiğinde kendisini göstererek öğrencilerin kendileri için geçerli bölümleri tercih etmesini sağlıyor. Bu nedenle matematik sadece sınıf geçmek için değil aynı zamanda gelecek için önemli bir yatırım yapmak için öğrenilmelidir. Matematik özel derslerinin de öğrencilerin hayatlarına bu denli olumlu kazanımlar elde etmesini sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Sınav soruları yorumumuz, ÖSYM ve MEB’ nın yaptığı sınav sorularını ( Yayınlanan ya da yayınlanmayan ) Lgs, Msü, Tyt, Ayt, Ales, Dgs ve Kpss sınav sorularını da incelemekteyiz. Her yıl yeni müfredatı incelemekteyiz.

Öğrencimize nasıl ders çalışması gerektiği hakkında tavsiyeler ve ödevlendirme çalışmaları yapmaktayız. Mantıksal Akıl yürütme, Kurgulayıcı eğitim, İşlem hatalarını giderici temellendirme eğitimi, Tablo grafik ve Sayısal Mantık kurabilme, Geometrik zeka, Görsel Hafıza eğitimi, Ödevlendirme, Profesyonel Öğrenci koçluğu, Matematik Başarı Koçluğu, Sıfırlama tekniği, Yılların tecrübesi ile hazırlanmış ders notlarımız ile öğrencinizi başarıya taşımaktadır. Her yıl incelediğim binlerce soruları düşündüğümde Öğrencilerin soruyu neden anlayamadığını, soru cümlelerini kurgulama, anlama, soru içindeki soru kökü, şart kısmı ve bilgi kısımlarını ayırt edebilme vs… Soru çözme güçlüğünü yenmeyi öğretmek amacındayız.

Yeni Nesil Sorular 1